Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie

2022-09-23 16:00:19

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Pływalnia „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Konkurs ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe na Hali Sportowej, Pływalni ,,Pingwin'', Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2022-09-22 15:53:11

czytaj

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj

2022-09-01 18:22:01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. – w formule zaprojektuj i wybuduj - na roboty budowlane pn.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj

czytaj

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie II

2022-08-19 15:56:36

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na roboty budowlane

czytaj

Dostawa wraz z montażem trybun sportowych do obiektu Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego

2022-08-08 10:48:18

czytaj